fbpx

Regulaminy

Ozonawnie klimatyzacji za 1 zł - VIP

W ramach usługi "Ozo­nowanie klima­tyzacji za 1 zł" do wnętrza pojazdu klienta doprowadzany jest ozon w stanie gazowym. Ozono­wanie to proces dez­yn­fekujący, dzięki któremu możliwe jest usunięcie drobno­ustrojów, patogenów i czynników aler­gicznych. Więcej infor­macji znajdziesz w regulaminie pro­mocji, do którego dotrzesz klikając w poniższy guzik.

Przechowanie opon za 1 zł - VIP

W ramach usługi "Prze­chowanie opon za 1 zł" przechowywane są opony i koła do aut osobowych, dostawczych i SUV oraz VAN. Przechowalnia zobo­wiązuje się przecho­wywać opony / koła w pomieszczeniu maga­zynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków okre­ślonych w regulaminie. Więcej infor­macji znajdziesz w regulaminie pro­mocji, do którego dotrzesz klikając w poniższy guzik.

Wiosenno-wakacyjny przegląd za 1 zł - VIP

W ramach usługi "Wiosenno-wakacyjny przegląd za 1 zł" klient otrzymuje sprawdzenie stanu technicznego oraz ocenę zużycia najważ­niejszych elementów samocho­dowych nale­żących do układu hamul­cowego, zawie­szenia, układu kierowniczego, układu wyde­chowego, silnika itd. Więcej infor­macji znajdziesz w regulaminie pro­mocji, do którego dotrzesz klikając w poniższy guzik.